Πρόγραμμα

Δευτέρα:


Τρίτη:
20 : 00 – 22 : 00        Σούζυ Ελευθεριάδου  – Αγγελική Λύκου 

22 : 00 – 24 : 00       

Τετάρτη :

21 : 00 – 23 : 00        Νίκη Γεωργίου

Πέμπτη:

20 : 00 – 22 : 00       Σούζυ Ελευθεριάδου

22 : 00 – 24 : 00       Johnny   – Χanthi 

Παρασκευή:

12 : 00 – 14 : 00       Βίκυ  Σιωμoπούλου

19 : 00 – 21 : 00     Eυα   Μαγκου

Σάββατο:

12 : 00 – 14 : 00     Βίκυ  Σιωμοπούλου

22 : 00 – 24 : 00     Johnny  Χanthi  

​Κυριακή:

12 : 00 – 14 : 00   Βίκυ Σιωμοπούλου 

21 : 00 – 23 : 00  Νίκη Γεωργίου