Ακύρωση live streaming: “Οι Αnnie & the Masterpeace σε live streaming από το Μπάγκειον”

Ενημερώνουμε ότι δυστυχώς λόγω ανωτέρας βίας το live streaming ακυρώνεται, ανανεώνουμε το  ραντεβού μας στις  μουσικές σκηνές με φυσική παρουσία, όταν οι καταστάσεις το επιτρέψουν.